Trofeu Volant Slot Volcans 2021

El trofeu Volant Slot Volcans 2021 continua amb la voluntat de incentivar la presencia de pilots de l’escuderia a diferents competicions, premiant als pilots més complets, que siguin capaços de conduir en diferents situacions i categories anant ràpid. S’han triat una sèrie de campionats puntuables que poden ser ampliats. Encara que essent realistes, amb els que hi ha, és més que suficient. Buscant la màxima igualtat i la senzillesa, en la majoria, les preparacions necessàries son mínimes, el que permet poca despesa econòmica i de temps.

Els campionats prioritaris estan per determinar en funció de les condicions pandémiques i la possibilitat o no d'assistir a diferents campionats.